Säännöt ja ehdot | Spinit

Viele übersetzte Beispielsätze mit "yleiset ehdot" – Deutsch-Finnisch Wörterbuch und jäsentensä tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat säännöt ja yleiset ehdot. huhtikuu Palvelukohtaisia lisäehtoja ja käytäntöjä (mukaan lukien säännöt ja Jos käytät palveluja organisaation puolesta, hyväksyt nämä ehdot. Monia käännettyjä esimerkkilauseita, jotka sisältävät "yleiset ehdot" vahvistaa jäsentensä tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat säännöt ja yleiset ehdot. SurveyMonkey käsittelee sisältöäsi luottamuksellisena tietona ja käyttää ja luovuttaa sitä vain näiden ehtojen mukaisesti mukaan lukien SurveyMonkeyn yksityisyydensuojakäytännöt. Väärät sanat on korostettu. Nämä käyttöehdot sisältävät ehtoja, joiden mukaisesti SurveyMonkey ja sen kumppanit tarjoavat palveluitaan sinulle ja niissä eritellään, kuinka palveluihin pääsee ja kuinka niitä voi käyttää. Bitte klicken Sie auf einen Grund für Ihre Bewertung: SurveyMonkeyn tietosuojakäytäntö ja kaikki palvelukohtaiset tietosuojailmoitukset tai -lausunnot yhdessä " SurveyMonkeyn tietosuojakäytännöt " erittelevät, kuinka käytämme sisältöäsi mukaan lukien henkilötietojasi ja sitoudumme noudattamaan kyseisiä SurveyMonkeyn tietosuojakäytäntöjä. Näin ollen olisi rajoitettava ajallisesti mahdollisuutta soveltaa maksutapahtumakohtaisia monenvälisiä siirtohintoja kansallisissa ja rajatylittävissä suoraveloituksissa, ja olisi va hvist ett ava yleiset ehdot, jo illa si irtohintoja sovelletaan R-maksutapahtumiin. Sinulla on oikeus suorittaa vain yksi tarkastus vuodessa 12 kuukauden tilauksen aikana , ellei laki tai tarkastusviranomaisen tarkastaja vaadi sinua suorittamaan tai toimittamaan enempää kuin 1 tarkastusta kyseisen saman vuoden aikana jolloin sinä ja SurveyMonkey sopivat ennen kyseisiä tarkastuksia SurveyMonkeylle tarkastuksista aiheutuvien tarkastuskustannusten korvaamisesta. Säännöt ja ehdot | Spinit Sollte nicht mit orangener Vokabel zusammengefasst werden Falsche Übersetzung oder Nest Egg - Bird Themed Online Slot Game Qualität der Übersetzung. Itsenäiset alihankkijat Sinun ja SurveyMonkeyn välinen suhde on itsenäinen alihankkijasuhde, ei laillinen kumppanuus- työntekijä- tai edustajasuhde. SurveyMonkey voi irtisanoa tilauksesi mistä tahansa syystä antamalla sinulle kirjallisen ilmoituksen vähintään 90 päivää ennen. Palveluissa näytetään muiden tarjoamaa sisältöä, jota SurveyMonkey ei omista. Jos olet alle vuotias, Sofa Champion Slot - Play for Free Instantly Online tai huoltajiesi on edustettava sinua suostuessasi näihin ehtoihin ja palveluiden käyttöön. Vastuuvapauslausekkeet SurveyMonkey haluaa tarjota sinulle upean palvelujen käyttökokemuksen ja asiakkaiden ilahduttaminen on meille tärkeää , mutta on kuitenkin joitakin asioita, joita emme palveluistamme takaa. Jos SurveyMonkeyn tietoon tulee luvaton tai laiton henkilötietojen saanti, hankinta, muuttaminen, käyttö, paljastaminen tai tuhoaminen "tietoturvaloukkaus" , SurveyMonkey ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin ilmoittaakseen sinulle tapauksesta ilman perusteetonta viivettä, mutta viimeistään 72 tunnin sisällä saatuaan tiedon tietoturvaloukkauksesta. Dies gilt auch für bestimmte Vereinbarungen über das Recht eines Wirtschaftsteilnehmers, öffentliche Bereiche oder Ressourcen zu nutzen, wie z. Tutustu SurveyMonkey Contribute -ehtoihin tästä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Dimas, hyvät kollegat, mielestäni eurooppalainen taloudellinen ja sosiaalinen malli on menestynyt niin hyvin moniin muihin alueisiin verrattuna, koska olemme aiemmin kehittäneet taloudellisesti kannattavan ja ympäristöystävällisen liikennepolitiikan, jossa työntekijöihin sovell et u t yleiset ehdot o v at järkevät. Tarkastuksen soveltamisala on seuraava ellei viranomaisen tarkastaja edellytä palveluita koskevan tarkastuksen poikkeavan tästä tarkastusmenettelystä: SurveyMonkey ilmoittaa sinulle mahdollisista hinnanmuutoksista kohtuullisen ajoissa kirjallisesti, jotta sinulla on tilaisuus perua tilauksesi ennen kuin muutos astuu voimaan. Lisäksi artiklassa määritellään niin kutsutuista R-maksutapahtumista maksettavia monenvälisiä, kahdenvälisiä ja yksipuolisia siirtohintoja koskevat yleiset ehdot komission 3. Allgemeine Bedingungen f ü r die gegenseitige Amtshilfe europarl. SurveyMonkey säilyttää sisältöäsi ja prosessoi sitä alan turvallisuusstandardien mukaisesti. Sie helfen uns sehr dabei, die Qualität des Dienstes zu verbessern. Nämä käyttöehdot sisältävät ehtoja, joiden mukaisesti SurveyMonkey ja sen kumppanit tarjoavat palveluitaan sinulle ja niissä eritellään, kuinka palveluihin pääsee ja kuinka niitä voi käyttää. Komissiota voi pyytää toimittamaan vakiosopimuksen, joka sisältää liitteet seuraavista aiheista:

Säännöt ja ehdot | Spinit Video

MEIDÄN PERHEEN PUHELINSÄÄNNÖT + ASENSIN FSECUREN SAFE -OHJELMAN I PERHEVLOGI Ohjesäännön täytäntöönpanosta minun on huomautettava, että sen täytäntöönpanoa koskevat säännöt löytyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 5 kohdasta, jossa todetaan, että Euroopan parlamentti vahvistaa saatuaan komission lausunnon ja neuvoston yksimielisesti antaman suostumuksen jäsentensä tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat säännö t j a yleiset ehdot. Tehtävien siirtoa koskevassa sopimuksessa vahvistetaan siltä osin, kuin 1 kohdassa tarkoitettujen siirrettyjen tehtävien ja talousarvion toteuttaminen edellyttää, Euroopan avaruusjärjestölle osoitettujen varojen hallinnoi nn i n yleiset ehdot j a e rityisesti toteutettavat toimet, niihin liittyvä rahoitus, hallinnointimenettelyt, seuranta- ja valvontatoimenpiteet, sopimusten puutteelliseen noudattamiseen sovellettavat toimenpiteet sekä kaiken aineellisen ja aineettoman omaisuuden omistamista koskevat järjestelyt. SurveyMonkey saattaa muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa erinäisistä syistä, kuten sovellettavan lain muutosten, palvelujen päivityksen tai uusien palvelujen tai toimintojen käyttöönoton vuoksi. Sisällön tarkistus Tiedostat, Blood Night VIP Slots - Play Now for Free or Real Money oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi SurveyMonkey saattaa joutua tarkistamaan jotakin palveluihin lähetettyä sisältöä määrittääkseen sen laillisuuden ja näiden ehtojen täyttymisen näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun meille ilmoitetaan laittomasta sisällöstä. SurveyMonkey voi poistaa sisältöä palveluista milloin tahansa oman harkintavaltansa mukaan. Lain 3 artiklan 1 kohdassa määritellä ä n yleiset ehdotshowbiz | Euro Palace Casino Blog oi den on täytyttävä aineiden sallimiseksi aineet eivät esimerkiksi saa olla haitallisia terveydelle tai pohjavedelle eikä niillä saa olla epätoivottuja vaikutuksia ympäristöön.